Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2321Základní ustanovení

Nájemní smlouvou se pronajímatel zavazuje přenechat nájemci na určitou dobu užívání dopravního prostředku a nájemce se zavazuje platit za to pronajímateli nájemné.