Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 729

V režimu oddělených jmění smí manžel nakládat se svým majetkem bez souhlasu druhého manžela.