Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 1863

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, nemusí podnikateli nic vracet na své náklady. Byla-li mu již poskytnuta služba, není z toho podnikateli ničeho povinen.