Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 1622

Před smrtí zůstavitele nemůže odkazovník právo na odkaz převést ani o něm pořídit.