Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 210

(1) Korporaci vytváří jako právnickou osobu společenství osob.

(2) Na právnickou osobu tvořenou jediným členem se hledí jako na korporaci.