Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 1638Čtvrtá třída dědiců

Nedědí-li žádný dědic ve třetí třídě, dědí ve čtvrté třídě stejným dílem prarodiče zůstavitele.