Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 1476

Dědí se na základě dědické smlouvy, ze závěti nebo ze zákona. Tyto důvody mohou působit i vedle sebe.