Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 909Zvláštní ustanovení

Změní-li se poměry, soud změní rozhodnutí týkající se výkonu povinností a práv vyplývajících z rodičovské odpovědnosti i bez návrhu.