Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2076

Vzdá-li se dárce při darování mezi živými předem práva odvolat dar pro nouzi nebo nevděk, nepřihlíží se k tomu.