Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 1351

Při rozdělení zastavené věci zatíží zástavní právo všechny věci vzniklé rozdělením.