Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 613

Právo na výživné se nepromlčuje, práva na jednotlivá opětující se plnění však promlčení podléhají.