Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 397Vznik nadačního fondu

Nadační fond vzniká dnem zápisu do veřejného rejstříku.