Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 362

Správní rada je statutární orgán nadace; má alespoň tři členy.