Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 1875

Má se za to, že podíly na dluhu u všech spoludlužníků jsou v jejich vzájemném poměru stejné.