Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 578

Chyby v psaní nebo v počtech nejsou právnímu jednání na újmu, je-li jeho význam nepochybný.