Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 1804

Úroky se platí v téže měně jako hlavní dluh (jistina).