Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 507

Součástí pozemku je rostlinstvo na něm vzešlé.