Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 1803

Má se za to, že se ujednaná výše úroků týká ročního období.