Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2551

Dopravce se při přepravě postará o bezpečnost a pohodlí cestujícího. Podrobnosti upraví přepravní řády.