Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 1670

Nabytí dědictví potvrzuje soud. Soud potvrdí nabytí dědictví osobě, jejíž dědické právo bylo prokázáno.