Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 640

Právo přiznané rozhodnutím orgánu veřejné moci se promlčí za deset let ode dne, kdy mělo být podle rozhodnutí plněno.