Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 1737Zrušení nabídky

I když je nabídka neodvolatelná, lze ji zrušit, pokud zrušovací projev dojde druhé straně před doručením nabídky nebo alespoň současně s ním.