Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 490

Věc určená k obecnému užívání je veřejný statek.