Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2917

Kdo je povinen k náhradě škody způsobené jinou osobou, má proti ní postih.