Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 3021

Ustanovení § 751 až 753 proti domácímu násilí se použijí také v případě společného bydlení jiných osob, než jsou manželé.