Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 1755

Vzdá-li se strana všeobecně námitek proti platnosti smlouvy, nepřihlíží se k tomu.