Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 1966

Ustanovením § 1963 není dotčeno právo smluvních stran ujednat si plnění ve formě splátek.