Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 1071

Vodní koryto vzniklé strží nebo v důsledku vzniku ostrova se stává vlastnictvím vlastníka původního koryta.