Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 1441

Kdo správce ustavil, může jej odvolat prohlášením učiněným v písemné formě.