Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2863

Pojistitel má právo škodnou událost za pojištěného projednávat, jakmile mu byla oznámena. Pojistitel má právo vyžadovat od poškozeného údaje uvedené v § 2777 odst. 3.