Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2494

Nemůže-li obchodní zástupce vykonávat svou činnost, sdělí to zastoupenému bez zbytečného odkladu.