Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2702

Nebylo-li trvání závazku ujednáno, platí, že povinnost platit důchod trvá po dobu příjemcova života.