Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 1595

Odkaz může zřídit osoba způsobilá pořizovat závětí. Zůstavitel nezpůsobilý pořizovat může ze svého majetku odkázat jinému jen předměty malé hodnoty.