Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 1614

Odkaz pohledávky, kterou má zůstavitel za odkazovníkem, zavazuje obtíženou osobu k tomu, aby vydala odkazovníku kvitanci anebo vrátila dlužní úpis.