Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 842

Osvojenec bude mít po zrušení osvojení příjmení, které měl před osvojením, ledaže prohlásí, že si stávající příjmení ponechá.