Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2892

Slibující nahradí náklady a veškerou škodu, které příjemci slibu vzniknou v souvislosti s jednáním, o něž jej slibující požádal.