Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2714

Právo na výměnek nepřechází na výměnkářovy dědice.