Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 489

Věc v právním smyslu (dále jen „věc“) je vše, co je rozdílné od osoby a slouží potřebě lidí.