Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 3031

Bylo-li zahájeno řízení podle § 5 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dokončí se podle dosavadních právních předpisů.