Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2456

Z právního jednání učiněného komisionářem vůči třetí osobě nevznikají práva ani povinnosti komitentovi, nýbrž komisionáři samotnému.