Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2874

Nebyla-li výhra dána, nemůže ji vyhrávající strana vymáhat.