Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 1619

I při jiných odkazech než podle § 1594 až 1618 se použije obdobně § 1503.