Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2757

Pro závazky z odvážných smluv se nepoužijí ustanovení o změně okolností (§ 1764 až 1766) a neúměrném zkrácení (§ 1793 až 1795).