Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 1072Přírůstek movité věci

Přirozený přírůstek movité věci náleží jejímu vlastníkovi.