Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2323

Nájemce dopravní prostředek pojistí, jen bylo-li to ujednáno.