Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 904

Předání a převzetí jmění nemá vliv na odpovědnost rodičů za správu jmění dítěte.