Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2458

Obstará-li komisionář záležitost komitenta za výhodnějších podmínek, než jaké mu komitent určil, náleží prospěch jen komitentovi.