Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 1815

K nepřiměřenému ujednání se nepřihlíží, ledaže se jej spotřebitel dovolá.