Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 583

Jednal-li někdo v omylu o rozhodující okolnosti a byl-li v omyl uveden druhou stranou, je právní jednání neplatné.