Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 607

Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den nejblíže následující.